บริการจากบริษัท DREAM TOWN HOUSE

ออกแบบบ้านและอาคาร

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

3D Perspectivec

ออกแบบร้านค้า Cafe

ออกแบบร้านค้า Cafe

จำหน่ายแบบบ้านสำเร็จรูป

จำหน่ายแบบบ้านสำเร็จรูป

รับจัดทำ BOQ

รับจัดทำ BOQ

ให้คำแนะนำก่อนการจัดส่งบ้าน

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

ให้คำแนะนำก่อนการจัดส่งบ้าน

รับประกันความปลอดภัย

รับประกันความปลอดภัย
การจัดส่งและติดตั้ง

บริการติดตั้ง รวมไปถึงรื้อถอน
เคลื่อนย้ายหรือเพิ่มเติม

มีทีมงานบริการให้คำแนะนำ
และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

Scroll to Top