Lumira LFN-020A 12 นิ้ว

Lumira LFN-020A 12 นิ้ว

  • Lumira LFN-020A
  • ขนาดพัดลม 12 นิ้ว
  • ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
  • จำนวนใบพัด 3 ใบพัด
  • ความจุแบตเตอรี่ 5,000 mAh
  • ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
  • อายุการใช้งาน 7-10 ชั่วโมง
  • ราคายังไม่รวมส่ง

House Plan

Scroll to Top