house plans thp 006

แปลนบ้านสำเร็จรูป Modern Loft | THP 006

รายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน
– พื้นที่โดยรวม 20 ตรม.
– จำนวนห้อง : 1 ห้อง
– จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

สิ่งที่ท่านจะได้รับประกอบได้ด้วย
– แบบก่อสร้างทั้งหมด
– ภาพประกอบ 3D x3 ภาพ
– ใบประเมนิราคาก่อสร้าง BOQ

House Plan

กว้าง5.00m.

สูง4.00m.

Scroll to Top