SOF12-50 50w 12นิ้ว

Best Solar รุ่น SOF12-50-01 12นิ้ว 50w

 • Best Solar รุ่น SOF12-50-01 12นิ้ว 50w
 • แผงโซล่าเซลล์ 50w
 • ใช้พลังงานไฟฟ้า 50W
 • พัดลมไฟฟ้ากระแสตรง 4 ใบพัด
 • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็น
 • รอบหมุนดูดอากาศ 2600 รอบต่อนาที
 • การไหลของอากาศ 480 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • วัสดุแข็งแรงทนทานต่อการสึกหลอ
 • อายุการใช้งานยาวนาน 50,000 ชั่วโมง
 • มีวาล์วตรวจสอบ เปิด-ปิด อัตโนมัติ
 • แผงโซล่าไม่เก็บกักพลังงาน
 • ทำงานเฉพาะที่มีแสงแดด

House Plan

Scroll to Top